איכות

תקן ISO 9001 - ניהול איכות אנו בחברת סופה הסעות וטיולים שמנו לעצמנו כיעד לקדם ולשפר את רמת האיכות בפעילות היומיומית של החברה.
הנהלת סופה הסעות וטיולים רואה עצמה מחויבת לטפח מדיניות איכות ושמירה על סטנדרטים גבוהים של איכות, בכלל השירותים אותם מספקת החברה תוך מילוי דרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי ת"י ISO 9001:2008.


החברה תשאף באופן מתמיד לשפר את ת…הליכי העבודה ומתן השירות, תוך התחשבות מרבית בדרישות לקוחותיה וציפיותיהם ובזכות כך להוביל בתחומה.
מדיניות האיכות המשולבת מעמידה את המשאב האנושי כנכס החשוב ביותר להבטחת מדיניות השיפור המתמיד.


מדיניות איכות זו מערבת את כל מנהלי ועובדי החברה ומצפה מהם לפעול בהתמדה לשיפור איכות עבודתם ולהיות קשובים לצורכי הלקוחות, פעילות זו מבטיחה כי איכות הביצוע של כל אחד מאיתנו, תהווה מרכיב מפתח בכושר התחרות של החברה ותשמש כמנוף לפריון ולהתייעלות, שמירה על איכות השירות, התקנים והנהלים הנדרשים.


הנהלת סופה הסעות וטיולים רואה עצמה מחויבת לטפח את איכות העבודה, את הידע וההכשרה של כח האדם בחברה ואת סביבת העבודה, לצורך שיפור יכולתנו להתמודד עם אתגרי העתיד.


להשגת מטרות אלו הנהלת החברה מחויבת לשיתוף העובדים בתכנון ויישום מדיניות האיכות ודורשת מכל מנהליה ועובדיה לעמוד בשורה הראשונה של התחדשות ניהולית, מקצועית וטכנולוגית.


טיפוח שיתוף הפעולה והמודעות בין כל בעלי התפקידים הוא בסיס מדיניות האיכות המשולבת. אנו בסופה הסעות וטיולים פועלים להגברת הפתיחות והמודעות מצד המנהלים והעובדים, כדי שיתאפשר דווח אמין ופתוח, תהליכי איסוף נתונים ואיתור התקלות, על מנת למנוע הישנותן, ולהבטיח שיפור מתמיד של תפקוד החברה בכל תחומי פעילותה.


הנהלת החברה השכילה להטמיע את מדיניות האיכות בחברה ולערוך מעקב מתמיד אחר יישומה ואנו פועלים כל העת על-מנת להבטיח שמדיניות האיכות ברורה לכל עובד ועובד ומיושמת בכל שלבי העבודה.


הנהלת החברה קובעת את יעדי האיכות לתהליכי העבודה השונים, ומבצעת מעקב אחר העמידה בהם, לשם יישום מדיניות האיכות מקצה הנהלת החברה את כל האמצעים והמשאבים הנדרשים וזאת בכדי להבטיח בכך עמידה מלאה בדרישות.תהליכים אלה נבנים מתוך מגמה מובהקת להביא לשיפור מתמיד ברמת שביעות רצונם של לקוחותינו מחד והמנוף להתייעלות ארגונית מאידך אשר תוביל ותסייע בידינו להבטיח את איתנותה של החברה.

03-6392468